Rabbi David Baruch Lauהרב לאו הוא הרב הראשי האשכנזי לישראל, הצעיר ביותר שנבחר לתפקיד זה, בהיותו בן 47. שימש כרב הראשי של מודיעין-מכבים-רעות וכרב הראשי של היישוב שוהם.

נולד בשנת ה'תשכ"ו (1966) בתל אביב, הרב לאו הוא בנו של הרב ישראל מאיר לאו, שהיה גם הרב הראשי האשכנזי לישראל. למד בישיבת היישוב החדש, בישיבת בית מתתיהו ובישיבת פוניבז'.

שימש רבו הראשון של היישוב שוהם. משהוקמה העיר מודיעין, נבחר לרב הראשי האשכנזי של העיר, לצד הרב הראשי הספרדי אליהו אלחרר. יחד עם הרב אלחרר הוא הקים מערך של שיעורי התורה בעיר כולל ענייני כשרות, ועירובין ונישואין.

הרב לאו הוא רב סרן, במילואים של חיל המודיעין.

חזרה למנהיגות רוחנית ←