יליד ירושלים, למד בישיבת חברון, מכון אריאל, מכון הרי פישל ובית מדרש לרבנים "קול יעקב" בירושלים.

משמש כמגיד שיעור בבית המדרש "באר מרים".

חיבר סדרת ספרי הלכה דרוש והגדה על מועדי ישראל בשם מנחת ישראל.

הרב דרוק, הינו בנו של הרב זלמן דרוק ז"ל ששימש רב בית הכנסת הגדול מהקמתו עד לשנת תש"ע.

חזרה למנהיגות רוחנית ←